Skip links

Jesteśmy częścią całego ekosystemu jakim jest świat. Od początków dziejów ludzie radzili sobie w różnych warunkach przystosowując się do nich. Bogactwo natury pomogło ludziom przeżyć i rozwijać się. Świat dawał nam schronienie, pożywienie, ubrania. Obserwując naturę nauczyliśmy się i stworzyliśmy wiele rzeczy, które ułatwiły nam życie. I dopóki to odbywało się w szacunku do natury świata i naszej własnej, to nas wspierało. Niestety, wiele udogodnień i systemów, technologii, które wprowadziliśmy, zamiast nas wspierać – szkodzą lub wręcz niszczą nas i naszą planetę. Jednym z nich jest przemysł tekstylny, który ma wiele zalet, ale jeszcze więcej wad.

Uprawa oraz obróbka tekstyliów naturalnych oraz sztucznych jest jednym z największych zagrożeń ekologicznych na świecie – przyczynia się do dewastacji środowiska oraz zamierania życia biologicznego w okolicach fabryk i plantacji.

Wytwarzanie tekstyliów konwencjonalnych wymaga olbrzymich ilości zasobów naturalnych, energii i wody. Dla wyprodukowania jednego kilograma bawełny potrzebne jest ponad 20 000 litrów wody [źródło: Cotton: a water wasting crop, World Wildlife Fund]. To powoduje ogromną degradację, wysuszenie terenów wokół plantacji, co przyczynia się do deficytu wody pitnej dla ludzi.

Do uprawy używa się całej masy środków ochrony roślin m.in.: pestycydów i herbicydów, nawozów sztucznych, chemicznych regulatorów wzrostu. Do produkcji tkanin stosuje się chemię, wybielacze i sztuczne barwniki. To wszystko powoduje ogromne zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych substancjami żrącymi i rakotwórczymi oraz nieodwracalne zniszczenia środowiska. Z pojedynczej odzieży syntetycznej do wody trafia 1900 pojedynczych plastikowych mikrowłókien, a 70-100 milionów drzew jest co roku niszczonych do produkcji tkanin celulozowych.

Dodatkowo maszyny potrzebne do jej uprawy zużywają ropę i emitują spaliny do atmosfery, a transport bawełny w globalnym łańcuchu produkcyjnym jest jednym z najbardziej szkodliwych dla środowiska naturalnego.

Złe nawyki

Fast fashion, zmieniające się trendy kilka razy w roku powodują, że ubrania zanim się zużyją są wyrzucane. Codziennie na wysypiska trafia tony odzieży. Ta najbardziej sztuczna, która wytwarzana jest z ropy naftowej rozkłada się 200-500 lat, powodując kolejne szkody dla środowiska w postaci uwalniania substancji toksycznych, które dostają się do gleby, wody i powietrza. Z kolei z naturalnych tkanin w wyniku rozkładu uwalniany jest metan do atmosfery.

Nasze produkty dzięki temu, że są naturalne nie powodują degradacji i zniszczeń w środowisku, a wręcz są przyjazne dla środowiska. Do produkcji i obróbki stosowane są tylko naturalne składniki. Woda wykorzystywana do produkcji nie jest zanieczyszczona i jest używana do nawadniania plantacji. To pozwala zaoszczędzić ogromne ilości wody i uniknąć wysuszania terenów w pobliżu plantacji.

Czerpiąc z bogactwa natury i mądrości naszych przodków oraz łącząc je z nowoczesnymi technikami przemysłowymi przyczyniamy się do stworzenia zrównoważonego procesu produkcji w poszanowaniu ludzi, zdrowia oraz całego środowiska.